Songs of The Sea


mider ing rat,
angelangut,
lelana njajah negari,
mubeng tepining samodra.
(tembang kinanti)

Advertisement